Kompetencer

Erhvervsretlige forhold:

  • Selskabsret
  • Skatteret
  • Fast ejendom
  • Arbejdsret- og ansættelsesret
  • Immaterialret; særligt varemærker og ophavsret
  • Forbruger- og markedsføringsret

 

Privatretlige forhold:

  • Arveret
  • Generationsskifte
  • Køb og salg af fast ejendom